PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共95条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
AN OUTER ARM IN THE SECOND GALACTIC QUADRANT: STRUCTURE 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2016, 卷号: 224, 期号: 1
作者:  Du, Xinyu;  Xu, Ye;  Yang, Ji;  Sun, Yan;  Li, Facheng;  Zhang, Shaobo;  Zhou, Xin
Adobe PDF(3295Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27
Catalogs  Galaxy: Structure  Ism: Clouds  Ism: Molecules  
Molecular clouds and star formation toward the Galactic plane within 216.25 degrees <= l <= 218.75 degrees and-0.75 degrees. <= b <= 1.25 degrees 期刊论文
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 588
作者:  Gong, Y.;  Mao, R. Q.;  Fang, M.;  Zhang, S. B.;  Su, Y.;  Yang, J.;  Jiang, Z. B.;  Xu, Y.;  Wang, M.;  Wang, Y.;  Lu, D. R.;  Sun, J. X.
Adobe PDF(6378Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
Surveys  Ism: Clouds  Stars: Formation  Radio Lines: Ism  Ism: Kinematics And Dynamics  
Molecular clouds and star formation toward the Galactic plane within 216.25 degrees <= l <= 218.75 degrees and-0.75 degrees. <= b <= 1.25 degrees 期刊论文
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 588
作者:  Gong, Y.;  Mao, R. Q.;  Fang, M.;  Zhang, S. B.;  Su, Y.;  Yang, J.;  Jiang, Z. B.;  Xu, Y.;  Wang, M.;  Wang, Y.;  Lu, D. R.;  Sun, J. X.
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/27
Surveys  Ism: Clouds  Stars: Formation  Radio Lines: Ism  Ism: Kinematics And Dynamics  
PLANCK COLD CLUMPS IN THE lambda ORIONIS COMPLEX. I. DISCOVERY OF AN EXTREMELY YOUNG CLASS 0 PROTOSTELLAR OBJECT AND A PROTO-BROWN DWARF CANDIDATE IN THE BRIGHT-RIMMED CLUMP PGCC G192.32-11.88 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2016, 卷号: 222, 期号: 1
作者:  Liu, Tie;  Zhang, Qizhou;  Kim, Kee-Tae;  Wu, Yuefang;  Lee, Chang Won;  Lee, Jeong-Eun;  Tatematsu, Ken'ichi;  Choi, Minho;  Juvela, Mika;  Thompson, Mark;  Goldsmith, Paul F.;  Liu, Sheng-yuan;  Naomi, Hirano;  Koch, Patrick;  Henkel, Christian;  Sanhueza, Patricio;  He, JinHua;  Rivera-Ingraham, Alana;  Wang, Ke;  Cunningham, Maria R.;  Tang, Ya-Wen;  Lai, Shih-Ping;  Yuan, Jinghua;  Li, Di;  Fuller, Gary;  Kang, Miju;  Luong, Quang Nguyen;  Liu, Hauyu Baobab;  Ristorcelli, Isabelle;  Yang, Ji;  Xu, Ye;  Hirota, Tomoya;  Mardones, Diego;  Qin, Sheng-Li;  Chen, Huei-Ru;  Kwon, Woojin;  Meng, Fanyi;  Zhang, Huawei;  Kim, Mi-Ryang;  Yi, Hee-Weon
Adobe PDF(13277Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/27
Ism: Jets And Outflows  Ism: Kinematics And Dynamics  Stars: Formation  
THE DENSE FILAMENTARY GIANT MOLECULAR CLOUD G23.0-0.4: BIRTHPLACE OF ONGOING MASSIVE STAR FORMATION 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 811, 期号: 2, 页码: 134-145
作者:  Su, Yang;  Zhang, Shaobo;  Shao, Xiangjun;  Yang, Ji
Adobe PDF(4040Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/1  |  提交时间:2016/03/03
Ism: Clouds  Ism: Individual Objects (Gmc G23.0-0.4)  Ism: Molecules  Stars: Formation  
CO CORE CANDIDATES IN THE GEMINI MOLECULAR CLOUD 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 60
作者:  Li, Yingjie;  Xu, Ye;  Yang, Ji;  Du, Xin-Yu;  Lu, Deng-Rong;  Li, Fa-Cheng
Adobe PDF(1274Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/2  |  提交时间:2015/12/03
Ism: Kinematics And Dynamics  Ism: Molecules  Stars: Formation  
PHOTOMETRIC VARIABILITY IN THE CSTAR FIELD: RESULTS FROM THE 2008 DATA SET 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2015, 卷号: 218, 期号: 2, 页码: 20
作者:  Wang, Songhu;  Zhang, Hui;  Zhou, Xu;  Zhou, Ji-Lin;  Fu, Jian-Ning;  Yang, Ming;  Liu, Huigen;  Xie, Jiwei;  Wang, Lifan;  Wang, Lingzhi;  Wittenmyer, R. A.;  Ashley, M. C. B.;  Feng, Long-Long;  Gong, Xuefei;  Lawrence, J. S.;  Liu, Qiang;  Luong-Van, D. M.;  Ma, Jun;  Peng, Xiyan;  Storey, J. W. V.;  Wu, Zhenyu;  Yan, Jun;  Yang, Huigen;  Yang, Ji;  Yuan, Xiangyan;  Zhang, Tianmeng;  Zhang, Xiaojia;  Zhu, Zhenxi;  Zou, Hu
Adobe PDF(11748Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:132/0  |  提交时间:2015/12/03
Binaries: Eclipsing  Catalogs  Methods: Data Analysis  Stars: Variables: General  Surveys  Techniques: Photometric  
ECLIPSING BINARIES FROM THE CSTAR PROJECT AT DOME A, ANTARCTICA 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2015, 卷号: 217, 期号: 2, 页码: 28
作者:  Yang, Ming;  Zhang, Hui;  Wang, Songhu;  Zhou, Ji-Lin;  Zhou, Xu;  Wang, Lingzhi;  Wang, Lifan;  Wittenmyer, R. A.;  Liu, Hui-Gen;  Meng, Zeyang;  Ashley, M. C. B.;  Storey, J. W. V.;  Bayliss, D.;  Tinney, Chris;  Wang, Ying;  Wu, Donghong;  Liang, Ensi;  Yu, Zhouyi;  Fan, Zhou;  Feng, Long-Long;  Gong, Xuefei;  Lawrence, J. S.;  Liu, Qiang;  Luong-Van, D. M.;  Ma, Jun;  Wu, Zhenyu;  Yan, Jun;  Yang, Huigen;  Yang, Ji;  Yuan, Xiangyan;  Zhang, Tianmeng;  Zhu, Zhenxi;  Zou, Hu
Adobe PDF(5610Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/1  |  提交时间:2015/12/03
Binaries: Eclipsing  Catalogs  Methods: Data Analysis  Site Testing  Stars: Statistics  Techniques: Photometric  
斜轴式天文望远镜运动特性研究 期刊论文
天文学报, 2015, 期号: 2, 页码: 189-200
作者:  娄铮;  程景全;  左营喜;  杨戟
Adobe PDF(717Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:45/2  |  提交时间:2015/12/08
A POSSIBLE EXTENSION OF THE SCUTUM-CENTAURUS ARM INTO THE OUTER SECOND QUADRANT 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2015, 卷号: 798, 期号: 2, 页码: L27
作者:  Sun, Y;  Xu, Y;  Yang, J;  Li, FC;  Du, XY;  Zhang, SB;  Zhou, X
Adobe PDF(2218Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/2  |  提交时间:2015/12/03