PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共10条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
COSMOLOGICAL TIME DILATION IN DURATIONS OF SWIFT LONG GAMMA-RAY BURSTS 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2013, 卷号: 778, 期号: 1
作者:  Zhang, Fu-Wen;  Fan, Yi-Zhong;  Shao, Lang;  Wei, Da-Ming
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/23
Gamma-ray Burst: General  Methods: Data Analysis  
IS THE LATE NEAR-INFRARED BUMP IN SHORT-HARD GRB 130603B DUE TO THE LI-PACZYNSKI KILONOVA? 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2013, 卷号: 775, 期号: 1, 页码: 0
作者:  Jin, Zhi-Ping;  Xu, Dong;  Fan, Yi-Zhong;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(134Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:679/2  |  提交时间:2014/01/08
Gamma-ray Burst: General  Radiation Mechanisms: Non-thermal  
GRB 120422A: A LOW-LUMINOSITY GAMMA-RAY BURST DRIVEN BY A CENTRAL ENGINE 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2012, 卷号: 756, 期号: 2, 页码: 190(6pp)
作者:  Zhang, Bin-Bin;  Fan, Yi-Zhong;  Shen, Rong-Feng;  Xu, Dong;  Zhang, Fu-Wen;  Wei, Da-Ming;  Burrows, David N.;  Zhang, Bing;  Gehrels, Neil
Adobe PDF(999Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:471/2  |  提交时间:2013/01/31
Gamma-ray Burst: General  X-rays: General  
GRB 081029: A GAMMA-RAY BURST WITH A MULTI-COMPONENT AFTERGLOW 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2012, 卷号: 745, 期号: 1, 页码: 41(12pp)
作者:  Holland, Stephen T.;  De Pasquale, Massimiliano;  Mao, Jirong;  Sakamoto, Takanori;  Schady, Patricia;  Covino, Stefano;  Fan, Yi-Zhong;  Jin, Zhi-Ping;  D'Avanzo, Paolo;  Antonelli, Angelo;  D'Elia, Valerio;  Chincarini, Guido;  Fiore, Fabrizio;  Pandey, Shashi Bhushan;  Cobb, Bethany E.
Adobe PDF(881Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:485/4  |  提交时间:2013/01/31
Gamma-ray Burst: General  Gamma-ray Burst: Individual: Grb 081029  
IMPLICATIONS OF UNDERSTANDING SHORT GAMMA-RAY BURSTS DETECTED BY SWIFT 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2011, 卷号: 738, 期号: 1, 页码: 1--8
作者:  Shao, Lang;  Dai, Zi-Gao;  Fan, Yi-Zhong;  Zhang, Fu-Wen;  Jin, Zhi-Ping;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(864Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:414/7  |  提交时间:2012/08/07
Gamma-ray Burst: General  
Sw 1644+57/GRB 110328A: THE PHYSICAL ORIGIN AND THE COMPOSITION OF THE RELATIVISTIC OUTFLOW 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2011, 卷号: 734, 期号: 2, 页码: L33(5pp)
作者:  Shao, Lang;  Zhang, Fu-Wen;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(410Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:391/7  |  提交时间:2012/08/07
Gamma-ray Burst: General  Radiation Mechanisms: Non-thermal  X-rays: General  
A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF FERMI GAMMA-RAY BURST DATA. I. SPECTRAL COMPONENTS AND THE POSSIBLE PHYSICAL ORIGINS OF LAT/GBM GRBs 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2011, 卷号: 730, 期号: 2, 页码: 141(33pp)
作者:  Zhang, Bin-Bin;  Zhang, Bing;  Liang, En-Wei;  Fan, Yi-Zhong;  Wu, Xue-Feng;  Pe'er, Asaf;  Maxham, Amanda;  Gao, He;  Dong, Yun-Ming
Adobe PDF(3467Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:445/4  |  提交时间:2012/08/07
Gamma-ray Burst: General  
A REVISED LIMIT OF THE LORENTZ FACTORS OF GAMMA-RAY BURSTs WITH TWO EMITTING REGIONS 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2011, 卷号: 726, 期号: 1, 页码: L2(5pp)
作者:  Zou, Yuan-Chuan;  Fan, Yi-Zhong;  Piran, Tsvi
Adobe PDF(265Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:440/11  |  提交时间:2012/08/07
Gamma-ray Burst: General  Radiation Mechanisms: Non-thermal  Relativistic Processes  
THE BULK LORENTZ FACTOR OF OUTFLOW POWERING X-RAY FLARE IN GAMMA-RAY BURST AFTERGLOW 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2010, 卷号: 724, 期号: 2, 页码: 861-865
作者:  Jin, Zhi-Ping;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(228Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:526/5  |  提交时间:2011/11/23
Gamma-ray Burst: General  Radiation Mechanisms: Non-thermal  X-rays: General  
UNDERLYING GLOBAL FEATURES OF THE X-RAY LIGHT CURVES OF SWIFT GAMMA-RAY BURSTS 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2010, 卷号: 719, 期号: 2, 页码: L172-L176
作者:  Shao, Lang;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(553Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:477/6  |  提交时间:2011/11/23
Gamma-ray Burst: General  Radiation Mechanisms: Non-thermal