PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共63条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
STELLAR VARIABILITY AND FLARE RATES FROM DOME A, ANTARCTICA, USING 2009 AND 2010 CSTAR OBSERVATIONS 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2016, 卷号: 151, 期号: 6
作者:  Oelkers, Ryan J.;  Macri, Lucas M.;  Wang, Lifan;  Ashley, Michael C. B.;  Cui, Xiangqun;  Feng, Long-Long;  Gong, Xuefei;  Lawrence, Jon S.;  Qiang, Liu;  Luong-Van, Daniel;  Pennypacker, Carl R.;  Yuan, Xiangyan;  York, Donald G.;  Zhou, Xu;  Zhu, Zhenxi
浏览  |  Adobe PDF(4761Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/09/27
Methods: Data Analysis  Stars: Flare  Stars: Variables: General  
VORTICAL MOTIONS OF BARYONIC GAS IN THE COSMIC WEB: GROWTH HISTORY AND SCALING RELATION 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 811, 期号: 2
作者:  Zhu, Weishan;  Feng, Long-long
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
Cosmology: Theory  Intergalactic Medium  Large-scale Structure Of Universe  Methods: Numerical  
VORTICAL MOTIONS OF BARYONIC GAS IN THE COSMIC WEB: GROWTH HISTORY AND SCALING RELATION 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 811, 期号: 2
作者:  Zhu, Weishan;  Feng, Long-long
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
Cosmology: Theory  Intergalactic Medium  Large-scale Structure Of Universe  Methods: Numerical  
PHOTOMETRIC VARIABILITY IN THE CSTAR FIELD: RESULTS FROM THE 2008 DATA SET 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2015, 卷号: 218, 期号: 2, 页码: 20
作者:  Wang, Songhu;  Zhang, Hui;  Zhou, Xu;  Zhou, Ji-Lin;  Fu, Jian-Ning;  Yang, Ming;  Liu, Huigen;  Xie, Jiwei;  Wang, Lifan;  Wang, Lingzhi;  Wittenmyer, R. A.;  Ashley, M. C. B.;  Feng, Long-Long;  Gong, Xuefei;  Lawrence, J. S.;  Liu, Qiang;  Luong-Van, D. M.;  Ma, Jun;  Peng, Xiyan;  Storey, J. W. V.;  Wu, Zhenyu;  Yan, Jun;  Yang, Huigen;  Yang, Ji;  Yuan, Xiangyan;  Zhang, Tianmeng;  Zhang, Xiaojia;  Zhu, Zhenxi;  Zou, Hu
浏览  |  Adobe PDF(11748Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:140/0  |  提交时间:2015/12/03
Binaries: Eclipsing  Catalogs  Methods: Data Analysis  Stars: Variables: General  Surveys  Techniques: Photometric  
ECLIPSING BINARIES FROM THE CSTAR PROJECT AT DOME A, ANTARCTICA 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2015, 卷号: 217, 期号: 2, 页码: 28
作者:  Yang, Ming;  Zhang, Hui;  Wang, Songhu;  Zhou, Ji-Lin;  Zhou, Xu;  Wang, Lingzhi;  Wang, Lifan;  Wittenmyer, R. A.;  Liu, Hui-Gen;  Meng, Zeyang;  Ashley, M. C. B.;  Storey, J. W. V.;  Bayliss, D.;  Tinney, Chris;  Wang, Ying;  Wu, Donghong;  Liang, Ensi;  Yu, Zhouyi;  Fan, Zhou;  Feng, Long-Long;  Gong, Xuefei;  Lawrence, J. S.;  Liu, Qiang;  Luong-Van, D. M.;  Ma, Jun;  Wu, Zhenyu;  Yan, Jun;  Yang, Huigen;  Yang, Ji;  Yuan, Xiangyan;  Zhang, Tianmeng;  Zhu, Zhenxi;  Zou, Hu
浏览  |  Adobe PDF(5610Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:57/1  |  提交时间:2015/12/03
Binaries: Eclipsing  Catalogs  Methods: Data Analysis  Site Testing  Stars: Statistics  Techniques: Photometric  
Large-scale parallelization based on CPU and GPU cluster for cosmological fluid simulations 期刊论文
COMPUTERS & FLUIDS, 2015, 卷号: 110, 页码: 152-158
作者:  Meng, Chen;  Wang, Long;  Cao, Zongyan;  Feng, Long-long;  Zhu, Weishan
浏览  |  Adobe PDF(1324Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:80/0  |  提交时间:2015/12/03
Cosmological Hydrodynamics  Weno  Gpu  Hierarchical Memory  Heterogeneous  Large-scale  
DIFFERENCE IMAGE ANALYSIS OF DEFOCUSED OBSERVATIONS WITH CSTAR 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 149, 期号: 2, 页码: 50
作者:  Oelkers, Ryan J.;  Macri, Lucas M.;  Wang, Lifan;  Ashley, Michael C. B.;  Cui, Xiangqun;  Feng, Long-Long;  Gong, Xuefei;  Lawrence, Jon S.;  Qiang, Liu;  Luong-Van, Daniel;  Pennypacker, Carl R.;  Yang, Huigen;  Yuan, Xiangyan;  York, Donald G.;  Zhou, Xu;  Zhu, Zhenxi
浏览  |  Adobe PDF(2770Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2015/12/03
Methods: Data Analysis  Stars: Variables: General  
DISCOVERY OF MULTIPLE PULSATIONS IN THE NEW delta SCUTI STAR HD 92277: ASTEROSEISMOLOGY FROM DOME A, ANTARCTICA 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 149, 期号: 2, 页码: 84
作者:  Zong, Weikai;  Fu, Jian-Ning;  Niu, Jia-Shu;  Charpinet, S.;  Vauclair, G.;  Ashley, Michael C. B.;  Cui, Xiangqun;  Feng, Longlong;  Gong, Xuefei;  Lawrence, Jon S.;  Luong-Van, Daniel;  Liu, Qiang;  Pennypacker, Carl R.;  Wang, Lingzhi;  Wang, Lifan;  Yuan, Xiangyan;  York, Donald G.;  Zhou, Xu;  Zhu, Zhenxi;  Zhu, Zonghong
浏览  |  Adobe PDF(3178Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:102/0  |  提交时间:2015/12/03
Stars: Individual (Hd 92277)  Stars: Variables: Delta Scuti  Techniques: Photometric  
PULSATIONS AND PERIOD CHANGES OF THE NON-BLAZHKO RR LYRAE VARIABLE Y OCT OBSERVED FROM DOME A, ANTARCTICA 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 149, 期号: 1, 页码: 25
作者:  Huang, ZH;  Fu, JN;  Zong, WK;  Wang, LZ;  Lucas, MM;  Wang, LF;  Michael, CBA;  Cui, XQ;  Feng, LL;  Gong, XF;  Jon, SL;  Liu, Q;  Daniel, LV;  Carl, RP;  Yang, HG;  Yuan, XY;  Donald, GY;  Zhou, X;  Zhu, ZX;  Zhu, ZH
浏览  |  Adobe PDF(3630Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:65/0  |  提交时间:2015/12/03
永恒的怀念-主报告 学术报告
2015
作者:  冯珑珑
Microsoft Powerpoint(11977Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:124/0  |  提交时间:2015/10/22