PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共6210条,第71-80条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Properties of a Small-scale Short-duration Solar Eruption with a Driven Shock 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 856, 期号: 1, 页码: 24
作者:  Ying, Beili;  Feng, Li;  Lu, Lei;  Zhang, Jie;  Magdalenic, Jasmina;  Su, Yingna;  Su, Yang;  Gan, Weiqun
浏览  |  Adobe PDF(8764Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2018/07/19
Herschel Spectroscopy of the Taffy Galaxies (UGC 12914/12915=VV 254): Enhanced [C II] Emission in the Collisionally Formed Bridge 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 855, 期号: 2, 页码: 141
作者:  Peterson, B. W.;  Appleton, P. N.;  Bitsakis, T.;  Guillard, P.;  Alatalo, K.;  Boulanger, F.;  Cluver, M.;  Duc, P. -A.;  Falgarone, E.;  Gallagher, S.;  Gao, Y.;  Helou, G.;  Jarrett, T. H.;  Joshi, B.;  Lisenfeld, U.;  Lu, N.;  Ogle, P.;  des Forets, G. Pineau;  van der Werf, P.;  Xu, C. K.
浏览  |  Adobe PDF(2508Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
Removing the Impact of Correlated PSF Uncertainties in Weak Lensing 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 858, 期号: 2, 页码: 122
作者:  Lu, Tianhuan;  Zhang, Jun;  Dong, Fuyu;  Li, Yingke;  Liu, Dezi;  Fu, Liping;  Li, Guoliang;  Fan, Zuhui
浏览  |  Adobe PDF(763Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/2  |  提交时间:2018/07/19
A Large Catalog of Multiwavelength GRB Afterglows. I. Color Evolution and Its Physical Implication 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 234, 期号: 2, 页码: 26
作者:  Li, Liang;  Wang, Yu;  Shao, Lang;  Wu, Xue-Feng;  Huang, Yong-Feng;  Zhang, Bing;  Ryde, Felix;  Yu, Hoi-Fung
浏览  |  Adobe PDF(7074Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2018/07/19
Constraining external reverse shock physics of gamma-ray bursts from ROTSE-III limits 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2018, 卷号: 473, 期号: 4, 页码: 5142-5153
作者:  Cui, Xiao-Hong;  Zou, Yuan-Chuan;  Wei, Jun-Jie;  Zheng, Wei-Kang;  Wu, Xue-Feng
浏览  |  Adobe PDF(562Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/1  |  提交时间:2018/07/19
High redshift gamma-ray bursts as a probe of the early universe and first stars 期刊论文
Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica(中国科学,物理,力学,天文学), 2018, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 39505
作者:  Wei Junjie;  Wu Xuefeng;  Wang Fayin;  Liu Zhu;  Dai Zigao;  Zhang Bing
浏览  |  Adobe PDF(879Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/19
On the Transition of the Galaxy Quenching Mode at 0.5 < z < 1 in CANDELS 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 860, 期号: 1, 页码: 60
作者:  Liu, F. S.;  Jia, Meng;  Yesuf, Hassen M.;  Faber, S. M.;  Koo, David C.;  Guo, Yicheng;  Bell, Eric F.;  Jiang, Dongfei;  Wang, Weichen;  Koekemoer, Anton M.;  Zheng, Xianzhong;  Fang, Jerome J.;  Barro, Guillermo;  Perez-Gonzalez, Pablo G.;  Dekel, Avishai;  Kocevski, Dale;  Hathi, Nimish P.;  Croton, Darren;  Huertas-Company, M.;  Meng, Xianmin;  Tong, Wei;  Liu, Lu
浏览  |  Adobe PDF(575Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
Gamma-Ray Burst Optical Afterglows with Two-component Jets: Polarization Evolution Revisited 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 860, 期号: 1, 页码: 44
作者:  Lan, Mi-Xiang;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao
浏览  |  Adobe PDF(575Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2018/07/19
Characterization of Type Ia Supernova Light Curves Using Principal Component Analysis of Sparse Functional Data 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 857, 期号: 2, 页码: 110
作者:  He, Shiyuan;  Wang, Lifan;  Huang, Jianhua Z.
浏览  |  Adobe PDF(3166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
Special gamma-ray bursts and special radiation components from gamma-ray bursts 期刊论文
Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica(中国科学,物理,力学,天文学), 2018, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 39507
作者:  Li Bing;  Sun Hui;  Wang Lingjun;  Wei Junjie;  Huang Yongfeng;  Li Lixin;  Li Zhuo;  Liang Enwei;  Wu Xuefeng
浏览  |  Adobe PDF(2081Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19