PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共6210条,第11-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Massive black holes and tidal disruption events at the center of galaxies 期刊论文
Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica(中国科学,物理,力学,天文学), 2018, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 39503
作者:  Liu Zhu;  Yuan Weimin;  Sun Hui;  Li Shuo;  Liu Fukun;  Chen Xian;  Lu Youjun;  Wang Tinggui;  Lei Weihua;  Zhong Shiyan;  Yuan Feng;  Wang Junfeng;  Li Zhuo;  Li Lixin;  Fan Yizhong;  Zhou Hongyan
浏览  |  Adobe PDF(1934Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/1  |  提交时间:2018/07/16
Theoretical scaling law of coronal magnetic field and electron power-law index in solarmicrowave burst sources 期刊论文
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, 2018, 卷号: 363, 期号: 4, 页码: 79
作者:  Huang, Y.;  Song, Q. W.;  Tan, B. L.
浏览  |  Adobe PDF(898Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/16
Explaining the DAMPE data with scalar dark matter and gauged U(1)(Le- L mu) interaction 期刊论文
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 2018, 卷号: 78, 期号: 3, 页码: 198
作者:  Cao, Junjie;  Feng, Lei;  Guo, Xiaofei;  Shang, Liangliang;  Wang, Fei;  Wu, Peiwen;  Zu, Lei
浏览  |  Adobe PDF(981Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/16
The BOSS Emission-line Lens Survey. V. Morphology and Substructure of Lensed Ly alpha Emitters at Redshift Z approximate to 2.5 in the BELLS GALLERY 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 853, 期号: 2, 页码: 148
作者:  Cornachione, Matthew A.;  Bolton, Adam S.;  Shu, Yiping;  Zheng, Zheng;  Montero-Dorta, Antonio D.;  Brownstein, Joel R.;  Oguri, Masamune;  Kochanek, Christopher S.;  Mao, Shude;  Perez-Fournon, Ismael;  Marques-Chaves, Rui;  Menard, Brice
浏览  |  Adobe PDF(1757Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/16
Two Transient X-Ray Quasi-periodic Oscillations Separated by an Intermediate State in 1H 0707-495 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 853, 期号: 2, 页码: 193
作者:  Zhang, Peng-fei;  Zhang, Peng;  Liao, Neng-hui;  Yan, Jing-zhi;  Fan, Yi-zhong;  Liu, Qing-zhong
浏览  |  Adobe PDF(1440Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/16
The Diversity of Kilonova Emission in Short Gamma-Ray Bursts 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 860, 期号: 1, 页码: 62
作者:  Gompertz, B. P.;  Levan, A. J.;  Tanvir, N. R.;  Hjorth, J.;  Covino, S.;  Evans, P. A.;  Fruchter, A. S.;  Gonzalez-Fernandez, C.;  Jin, Z. P.;  Lyman, J. D.;  Oates, S. R.;  O'Brien, P. T.;  Wiersema, K.
浏览  |  Adobe PDF(741Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/07/16
Disc-corona interaction in the heartbeat state of GRS 1915+105 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2018, 卷号: 474, 期号: 1, 页码: 1214-1224
作者:  Yan, Shu-Ping;  Ji, Li;  Liu, Si-Ming;  Mendez, Mariano;  Wang, Na;  Li, Xiang-Dong;  Qu, Jin-Lu;  Sun, Wei;  Ge, Ming-Yu;  Liao, Jin-Yuan;  Niu, Shu;  Ding, Guo-Qiang;  Liu, Qing-Zhong
浏览  |  Adobe PDF(2120Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/1  |  提交时间:2018/07/16
Research on the compensation of laser launch optics to improve the performance of the LGS spot 期刊论文
APPLIED OPTICS, 2018, 卷号: 57, 期号: 4, 页码: 648-651
作者:  Liu, Jie;  Wang, Jianli;  Wang, Yuning;  Tian, Donghe;  Zheng, Quan;  Lin, Xudong;  Wang, Liang;  Yang, Qingyun
浏览  |  Adobe PDF(8036Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2018/07/16
A systematic Chandra study of Sgr A*: II. X-ray flare statistics 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2018, 卷号: 473, 期号: 1, 页码: 306-316
作者:  Yuan, Qiang;  Wang, Q. Daniel;  Liu, Siming;  Wu, Kinwah
浏览  |  Adobe PDF(1263Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/1  |  提交时间:2018/07/16
Two Solar Tornadoes Observed with the Interface Region Imaging Spectrograph 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 852, 期号: 2, 页码: 79
作者:  Yang, Zihao;  Tian, Hui;  Peter, Hardi;  Su, Yang;  Samanta, Tanmoy;  Zhang, Jingwen;  Chen, Yajie
浏览  |  Adobe PDF(5184Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/16