PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共177条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A SUPRAMASSIVE MAGNETAR CENTRAL ENGINE FOR GRB 130603B 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2013, 卷号: 779, 期号: 2, 页码: L25-L25
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Yu, Yun-Wei;  Xu, Dong;  Jin, Zhi-Ping;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming;  Zhang, Bing
Adobe PDF(198Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:725/1  |  提交时间:2014/01/08
Gamma Rays: General  Radiation Mechanisms: Non-thermal  
MUSCLE W49: A MULTI-SCALE CONTINUUM AND LINE EXPLORATION OF THE MOST LUMINOUS STAR FORMATION REGION IN THE MILKY WAY. I. DATA AND THE MASS STRUCTURE OF THE GIANT MOLECULAR CLOUD 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 779, 期号: 2
作者:  Galvan-Madrid, R.;  Liu, H. B.;  Zhang, Z-Y;  Pineda, J. E.;  Peng, T-C;  Zhang, Q.;  Keto, E. R.;  Ho, P. T. P.;  Rodriguez, L. F.;  Zapata, L.;  Peters, T.;  De Pree, C. G.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/09/23
Galaxies: Starburst  Galaxies: Star Clusters: General  h Ii Regions  Ism: Clouds  Open Clusters And Associations: General  Ism: Individual Objects (W49a  Stars: Formation  W49n  Stars: Massive  W49s  W49sw)  
TWIST ACCUMULATION AND TOPOLOGY STRUCTURE OF A SOLAR MAGNETIC FLUX ROPE 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 779, 期号: 2
作者:  Guo, Y.;  Ding, M. D.;  Cheng, X.;  Zhao, J.;  Pariat, E.
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/23
Magnetic Fields  Sun: Corona  Sun: Flares  Sun: Uv Radiation  
ALIGNMENTS OF GALAXIES WITHIN COSMIC FILAMENTS FROM SDSS DR7 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 779, 期号: 2
作者:  Zhang, Youcai;  Yang, Xiaohu;  Wang, Huiyuan;  Wang, Lei;  Mo, H. J.;  van den Bosch, Frank C.
收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2016/09/23
Cosmology: Observations  Large-scale Structure Of Universe  Methods: Statistical  
The Ginger-shaped Asteroid 4179 Toutatis: New Observations from a Successful Flyby of Chang'e-2 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2013, 卷号: 3
作者:  Huang, Jiangchuan;  Ji, Jianghui;  Ye, Peijian;  Wang, Xiaolei;  Yan, Jun;  Meng, Linzhi;  Wang, Su;  Li, Chunlai;  Li, Yuan;  Qiao, Dong;  Zhao, Wei;  Zhao, Yuhui;  Zhang, Tingxin;  Liu, Peng;  Jiang, Yun;  Rao, Wei;  Li, Sheng;  Huang, Changning;  Ip, Wing-Huen;  Hu, Shoucun;  Zhu, Menghua;  Yu, Liangliang;  Zou, Yongliao;  Tang, Xianglong;  Li, Jianyang;  Zhao, Haibin;  Huang, Hao;  Jiang, Xiaojun;  Bai, Jinming
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2016/09/23
ELECTRON CYCLOTRON MASER EMISSION IN CORONAL ARCHES AND SOLAR RADIO TYPE V BURSTS 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 779, 期号: 1
作者:  Tang, J. F.;  Wu, D. J.;  Tan, C. M.
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/23
Masers  Plasmas  Radiation Mechanisms: Non-thermal  Sun: Radio Radiation  
SOLAR TYPE III RADIO BURSTS MODULATED BY HOMOCHROMOUS ALFVEN WAVES 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 779, 期号: 1
作者:  Zhao, G. Q.;  Chen, L.;  Wu, D. J.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/09/23
Plasmas  Radiation Mechanism: Non-thermal  Sun: Radio Radiation  
DELAYED ENERGY INJECTION MODEL FOR GAMMA-RAY BURST AFTERGLOWS 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 779, 期号: 1, 页码: P8
作者:  Geng, J. J.;  Wu, X. F.;  Huang, Y. F.;  Yu, Y. B.
浏览  |  Adobe PDF(421Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:295/0  |  提交时间:2014/01/20
Accretion  Methods: Numerical  Accretion Disks  Gamma-ray Burst: Individual (081029  100621a)  
The link between magnetic fields and filamentary clouds: bimodal cloud orientations in the Gould Belt 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2013, 卷号: 436, 期号: 4, 页码: 3707-3719
作者:  Li, Hua-bai;  Fang, Min;  Henning, Thomas;  Kainulainen, Jouni
Adobe PDF(4849Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:369/0  |  提交时间:2014/01/08
Magnetic Fields  Turbulence  Ism: Clouds  
PHOTOMETRY OF VARIABLE STARS FROM DOME A, ANTARCTICA: RESULTS FROM THE 2010 OBSERVING SEASON 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 146, 期号: 6, 页码: 139-139
作者:  Wang, Lingzhi;  Macri, Lucas M.;  Wang, Lifan;  Ashley, Michael C. B.;  Cui, Xiangqun;  Peng, Long-Long;  Gong, Xuefei;  Lawrence, Jon S.;  Liu, Qiang;  Daniel Luong-Van;  Pennypacker, Carl R.;  Shang, Zhaohui;  Storey, John W. V.;  Yang, Huigen;  Yang, Ji;  Yuan, Xiangyan;  York, Donald G.;  Zhou, Xu;  Zhu, Zhenxi;  Zhu, Zonghong
Adobe PDF(639Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:385/2  |  提交时间:2014/01/08
Site Testing  Stars: Variables: General