PMO OpenIR  > 太阳活动的多波段观测研究团组
浏览条目

浏览/检索结果: 共288条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Discovery of two new pulsars in 47 Tucanae (NGC 104) 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2016, 卷号: 459, 期号: 1, 页码: L26-L30
作者:  Pan, Z.;  Hobbs, G.;  Li, D.;  Ridolfi, A.;  Wang, P.;  Freire, P.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
Pulsars: General  
MASSIVE QUIESCENT CORES IN ORION. VI. THE INTERNAL STRUCTURES AND A CANDIDATE OF TRANSITING CORE IN NGC 2024 FILAMENT 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2016, 卷号: 824, 期号: 1
作者:  Ren, Zhiyuan;  Li, Di
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
Ism: Clouds  Ism: Individual Objects (Ngc 2024, Orion)  Ism: Molecules  Stars: Formation  Stars: Low-mass  
DISCOVERY OF AN EXTREMELY WIDE-ANGLE BIPOLAR OUTFLOW IN AFGL 5142 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2016, 卷号: 824, 期号: 1
作者:  Liu, Tie;  Zhang, Qizhou;  Kim, Kee-Tae;  Wu, Yuefang;  Lee, Chang-Won;  Goldsmith, Paul F.;  Li, Di;  Liu, Sheng-Yuan;  Chen, Huei-Ru;  Tatematsu, Ken'ichi;  Wang, Ke;  Lee, Jeong-Eun;  Qin, Sheng-Li;  Mardones, Diego;  Cho, Se-Hyung
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
Ism: Jets And Outflows  Ism: Kinematics And Dynamics  Stars: Formation  
Observing the release of twist by magnetic reconnection in a solar filament eruption 期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2016, 卷号: 7
作者:  Xue, Zhike;  Yan, Xiaoli;  Cheng, Xin;  Yang, Liheng;  Su, Yingna;  Kliem, Bernhard;  Zhang, Jun;  Liu, Zhong;  Bi, Yi;  Xiang, Yongyuan;  Yang, Kai;  Zhao, Li
Adobe PDF(3138Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
Diagnosing physical conditions near the flare energy-release sites from observations of solar microwave type III bursts 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 16, 期号: 5
作者:  Tan, Bao-Lin;  Karlicky, Marian;  Meszarosova, Hana;  Huang, Guang-Li
Adobe PDF(829Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
Sun: Radio Radiation  Sun: Flares  Sun: Corona  
MICROWAVE IMAGING OF A HOT FLUX ROPE STRUCTURE DURING THE PRE-IMPULSIVE STAGE OF AN ERUPTIVE M7.7 SOLAR FLARE 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2016, 卷号: 820, 期号: 2
作者:  Wu, Zhao;  Chen, Yao;  Huang, Guangli;  Nakajima, Hiroshi;  Song, Hongqiang;  Melnikov, Victor;  Liu, Wei;  Li, Gang;  Chandrashekhar, Kalugodu;  Jiao, Fangran
Adobe PDF(1625Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
Magnetic Reconnection  Sun: Corona  Sun: Flares  Sun: Radio Radiation  
Using Jupiter's gravitational field to probe the Jovian convective dynamo 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 卷号: 6
作者:  Kong, Dali;  Zhang, Keke;  Schubert, Gerald
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
ULTRA-NARROW NEGATIVE FLARE FRONT OBSERVED IN HELIUM-10830 USING THE 1.6m NEW SOLAR TELESCOPE 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2016, 卷号: 819, 期号: 2
作者:  Xu, Yan;  Cao, Wenda;  Ding, Mingde;  Kleint, Lucia;  Su, Jiangtao;  Liu, Chang;  Ji, Haisheng;  Chae, Jongchul;  Jing, Ju;  Cho, Kyuhyoun;  Cho, Kyungsuk;  Gary, Dale;  Wang, Haimin
Adobe PDF(3558Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
Sun: Activity  Sun: Chromosphere  Sun: Flares  Sun: Infrared  Sun: Uv Radiation  
GAS KINEMATICS AND STAR FORMATION IN THE FILAMENTARY IRDC G34.43+0.24 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2016, 卷号: 819, 期号: 2
作者:  Xu, Jin-Long;  Li, Di;  Zhang, Chuan-Peng;  Liu, Xiao-Lan;  Wang, Jun-Jie;  Ning, Chang-Chun;  Ju, Bing-Gang
Adobe PDF(7234Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
Ism: Clouds  
RESOLVING THE FAN-SPINE RECONNECTION GEOMETRY OF A SMALL-SCALE CHROMOSPHERIC JET EVENT WITH THE NEW SOLAR TELESCOPE 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2016, 卷号: 819, 期号: 1
作者:  Zeng, Zhicheng;  Chen, Bin;  Ji, Haisheng;  Goode, Philip R.;  Cao, Wenda
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
Sun: Activity  Sun: Chromosphere  Sun: Corona