PMO OpenIR  > 恒星结构、演化和脉动研究团组
浏览条目

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The tight subgiant branch of the intermediate-age star cluster NGC 411 implies a single-aged stellar population 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2016, 卷号: 461, 期号: 3, 页码: 3212-3221
作者:  Li, C.;  de Grijs, R.;  Bastian, N.;  Deng, L.;  Niederhofer, F.;  Zhang, C.
Adobe PDF(4007Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2016/12/21
Photometric solution and period analysis of the contact binary system AH Cnc 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 16, 期号: 10, 页码: 157-U70
作者:  Peng, Ying-Jiang;  Luo, Zhi-Quan;  Zhang, Xiao-Bin;  Deng, Li-Cai;  Wang, Kun;  Tian, Jian-Feng;  Yan, Zheng-Zhou;  Pan, Yang;  Fang, Wei-Jing;  Feng, Zhong-Wen;  Tang, De-Lin;  Liu, Qi-Li;  Sun, Jin-Jiang;  Zhou, Qiang
Adobe PDF(1270Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2016/12/21
FIRST OBSERVATIONAL SIGNATURE OF ROTATIONAL DECELERATION IN A MASSIVE, INTERMEDIATE-AGE STAR CLUSTER IN THE MAGELLANIC CLOUDS 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2016, 卷号: 826, 期号: 1
作者:  Wu, Xiaohan;  Li, Chengyuan;  de Grijs, Richard;  Deng, Licai
Adobe PDF(3928Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2016/12/21
PHOTOMETRIC STUDY OF THE PULSATING, ECLIPSING BINARY OO DRA 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2014, 卷号: 148, 期号: 6, 页码: 106
作者:  Zhang, X. B.;  Deng, L. C.;  Tian, J. F.;  Wang, K.;  Sun, J. J.;  Liu, Q. L.;  Xin, H. Q.;  Zhou, Q.;  Yan, Z. Z.;  Luo, Z. Q.;  Luo, C. Q.
Adobe PDF(726Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:233/91  |  提交时间:2015/05/22
Binaries: Eclipsing  Stars: Individual (Oo Dra)  Stars: Oscillations